Les 9 Hoe en waarom vertel ik het ?


Geplaatst op uur door | 2 reactie(s) | §
Les 9 Hoe en waarom vertel ik het ?

Komende tijd lopen we mee met Mario, die als ongelovige een Alpha Cursus doet. Hoe beleeft hij een Alpha Cursus en wat vindt hij ervan?

Bij de titel heb ik meteen het idee, we gaan het hebben over de coming-out dat je christen bent (geworden). Hoe en waarom vertel je het? Als christen wordt je net als een homoseksueel toch vaak vreemd aangekeken, alsof je een enge ziekte hebt. Maar het bleek niet zo te zijn. De vraag, hoe en waarom vertel je het?, gaat over het evangeliseren. Want dat is een opdracht van God, om als christen Zijn Woord over de wereld te verkondigen.

En toen volgde er een aantal tips hoe je te werk zou kunnen gaan.
De eerste was: Houd het bij jezelf, vertel hoe God en Jezus in jouw leven te werk gaan, wat jouw gevoel erbij is.
De tweede was: Houdt het kort, na drie minuten heb je kans dat mensen afhaken en doorlopen.
Een foldertje met een korte uitleg over het geloof, zou ook makkelijk zijn, dat kan je dan meegeven aan de persoon met wie je gesproken hebt.

Tijdens de discussie bleek al gauw dat een hoop mensen, waaronder ikzelf, best over het geloof willen praten, maar nooit wildvreemde mensen op straat zouden aanspreken over het geloof. Maar evangeliseren is meer dan mensen aanspreken op straat. Als je met anders- of ongelovige vrienden praat, kan je al evangeliseren. Door te vertellen wat God voor jouw betekend en wat jij erbij voelt en er van ervaart. Zelfs het bekende zinnetje “Ik bid voor je”, kan mensen al laten nadenken over het geloof. Want ook dit zinnetje zeg je vaak genoeg tegen mensen die niet of anders geloven. Misschien wordt er wel aan je gevraagd waarom je gaat bidden en wat jij erbij voelt en kan er een gesprek over God ontstaan. Ook dat valt onder evangeliseren.

Tot zover even de Alpha cursus.

Ik wil jullie ook graag vertellen over de doopdienst waar ik zondag bij was. Een jongen uit mijn groep van de Alpha cursus liet zich dopen. Deze jongen heeft vorig jaar ook al de Alpha gedaan en dit jaar wilde hij zich laten dopen. God heeft hem echt aangeraakt. De dienst heeft zoveel mooie indrukken op me gemaakt. Er werden zes mensen gedoopt, ze hadden allemaal zulke mooie getuigenissen, ik kreeg bij een aantal zelfs kippenvel. Deels van herkenning en deels omdat het leven er echt in zat. Mijn eerste kerkgang sinds jaren, ik ben Katholiek opgevoed, maar de dienst in de Baptistengemeente vond ik zo mooi. Ik ga daar vast nog eens naartoe. Ik voelde me er voor het eerst na vele jaren, weer gevuld van God, ik heb liedjes staan zingen, die ik nog nooit gehoord heb. Ik vond het een feest.

Volgende keer alweer de laatste Alpha les. Jammer, ik begon het net leuk te vinden.

Alpha cursus, les 7: Hoe leid God ons?


Geplaatst op uur door | 1 reactie(s) | §
Alpha cursus, les 7: Hoe leid God ons?

Komende tijd lopen we mee met Mario, die als ongelovige een Alpha Cursus doet. Hoe beleeft hij een Alpha Cursus en wat vindt hij ervan?

Voor het eerst vind ik het moeilijk om een blog te schrijven over de Alpha cursus. Dat komt omdat de les, voor mijn gevoel, nogal saai was. Elke week leidt een andere man of vrouw die de Alpha cursus geven, de les in. En deze keer was het wel een heel saaie verteller. Terwijl het onderwerp juist zo mooi vertelt zou kunnen worden. Want God leidt ons op vele manieren. Allereerst door Zijn Woord in de Bijbel, daarom moeten we die dus ook vaak lezen. Maar God leidt ons ook door gedachten (d.m.v de Heilige Geest) en God leidt ons door andere mensen. Mensen kunnen je ook een bepaalde richting in sturen. Helaas werkt de Duivel ook op die manier, dus je moet voor jezelf wel nagaan of het wel van God komt.

God leidt ons, maar Hij leidt ons ook op voor een doel. Het doel om Hem, de Goede God, te eren tot in de eeuwigheid. Dat is ons doel in de hemel. Om zover te komen, moet je eerst Jezus aannemen, dat Hij voor de zonden aan het kruis gestorven is. Zonder dat, komt het niet goed. Pas als je Jezus hebt aangenomen, dan kan God pas echt met je aan de slag. Hij gaat je veranderen, Hij leidt je en leidt je op tot aanbidding.

Persoonlijk zie ik tegen dat opleiden wel op. Wil ik wel God eeuwig aanbidden ? Een vraag die ik bij de andere cursisten eigenlijk niet hoorde. Eigenlijk hoor ik christenen nooit die vraag stellen. Die zijn vol van God en enkel lof sprekend over Hem. Dat mis ik bij mezelf nog. Misschien heb ik wel te lang en te vaak tegen het geloof geschopt en kan ik me daarom er nog niet in vinden. Ik weet het niet. Maar nu ik Jezus heb aangenomen, zal het vast wel een keer komen. God gaat nu ook met mij aan de slag.

Hij heeft me tenslotte ook zo ver geleidt dat ik, mede door werk van mensen, bij de Alpha cursus terecht ben gekomen. En dat ik toch over een drempel ben gestapt en Jezus (weer) in mijn leven heb toegelaten. En mede door werk van mensen, ben ik toch gaan lezen in de Bijbel. Dus dat bewijst wel dat God mensen leidt.

Volgende week mis ik helaas een les, komt omdat ik naar mijn moeder ga, vanwege de Paasdagen. Wel jammer, want dat wordt een interessante les, over hoe je het Kwade kan weerstaan. Maar goed die mis ik dan helaas. Dus de volgende blog komt pas over 14 dagen.

Binnenkort beschikbaar: de SetFire aansteker!


Geplaatst op uur door Rommel | 4 reactie(s) | §
Binnenkort beschikbaar: de SetFire aansteker!

Binnenkort is het zover! Dan is de SetFire.nl aansteker beschikbaar. Een website is niet echt tastbaar en daarom willen we graag wat tastbaars aanbieden! Hoe toepasselijker kan het zijn om een luxe aansteker cadeau te doen. Om zo echt dingen aan te steken! Binnenkort meer info hoe deze aansteker verkregen kan worden!

Alpha cursus, les 6: Het lezen van de Bijbel.


Geplaatst op uur door | 2 reactie(s) | §
Alpha cursus, les 6: Het lezen van de Bijbel.

Komende tijd lopen we mee met Mario, die als ongelovige een Alpha Cursus doet. Hoe beleeft hij een Alpha Cursus en wat vindt hij ervan?

Het was een rustige donderdagavond dit keer, een hoop cursisten konden niet, dus het groepje was klein. Van de 12 mensen waren er nu 7 aanwezig. Een kleinere groep zorgt (vind ik) dat er makkelijker gesproken wordt met elkaar. En eigenlijk was het, voor een onderwerp als De Bijbel lezen, wel fijn. Want nu bleek dat er meer mensen zijn, die net als ik, er moeite mee hebben de Bijbel te (gaan) lezen. We kregen een aantal belangrijke adviezen.

Neem de tijd om uit je Bijbel te gaan lezen. Zoek een rustige plek op waar je kunt lezen.  Begin met een gebed voor je uit de Bijbel gaat lezen. Vraag aan God of Hij je wilt leren begrijpen wat je leest. Lees een gedeelte uit de Bijbel. Bedenk voor jezelf wat je gelezen hebt en stel je de vragen:  Hoe kan het passen in jouw leven, wat doet het gelezen stukje met je? Neem de tijd erover na te denken en sluit af met een gebed.

Voor mensen die, net als ik, pas beginnen met het lezen van de Bijbel, werd een tiener Bijbel aangeraden, omdat daar op een begrijpelijke manier Het Woord geschreven staat. Neem desnoods een Bijbel, met uitleg, zodat je kunt lezen wat er bedoeld wordt. Ook schijnt er een Bijbel in omloop te zijn, waarin de woorden van God, met een andere kleur geschreven staan, dan de verhalen in de Bijbel. Dit kan ook helpen, omdat je weet wat God zegt en er is ook een uitleg bij. En als je pas begint met de Bijbel lezen, dan kan je beter met Het Nieuwe Testament beginnen. Wil je toch in Het Oude Testament beginnen, dan worden de boeken Spreuken en Psalmen aangeraden.

We hebben het in de les ook over Johannes gehad en het dopen van Jezus en andere dingen.

Oké tot hier de theorie, nu mijn gevoel bij dit alles. Met het lezen van de Bijbel, begint voor mij iets moeilijks. Het christen zijn. Het bij een groep gaan horen, waar ik eigenlijk zolang tegenaan geschopt hebt. Een jaar geleden zou ik je nog vertellen dat Jezus de grote tovenaar in de Bijbel is, een mens die denkt dat hij een Godenzoon is. Ik ken de grote verhalen van de Bijbel, dat is mij eigenlijk genoeg. Wat moet ik met de Bijbel en waarom zou ik hem lezen? De Bijbel, die volgens mensen mij alleen maar wijzen op wie en wat ik ben en waardoor ik steeds te horen kreeg: Jij hoort er niet bij. Wat moet ik met de Bijbel? En wie geeft het antwoord? Precies God gaf antwoord.

Al 2 nachten lang word ik wakker om 03:15 uur. Een vreemde tijd voor mijn doen. Maar de les herinnerend, en denkend aan een film over de Ark van Noah, heb ik de Bijbel er eens bij gepakt. Gezocht naar het 3e boek Judas, hoofdstuk 3 vers 15. En tot mijn verbazing las ik daar over Johannes, die de mensen doopte en later Jezus zou dopen. Dit kan geen toeval zijn. God vindt dat ook ik de Bijbel moet gaan lezen. Nu maar opzoek naar een goede Bijbel dan. Maar ik blijf het toch wel moeilijk vinden.

Op naar de volgende les!

Alpha cursus: Bidden


Geplaatst op uur door | 2 reactie(s) | §
Alpha cursus: Bidden

Komende tijd lopen we mee met Mario, die als ongelovige een Alpha Cursus doet. Hoe beleeft hij een Alpha Cursus en wat vind hij ervan?

Les 5 alweer en die ging over bidden. Hoe je kan bidden, waar je kunt bidden en enige richtlijnen hoe een gebed er uit zou kunnen zien. Bidden is denk ik, het belangrijkste onderdeel van het geloof. Je praat met God, gaat een relatie aan met Hem. Bespreekt je dag met Hem, legt je verdriet bij Hem en je vraagt om hulp, voor vrienden, familie, dierbaren, de mensen in de wereld en voor jezelf. En ook bij de les over bidden, leerde ik weer een hoop over mezelf. Ik klets de hele dag met God. Zit ik op de chat en iemand vertelt zijn/ haar problemen, dan denk ik: "Nou God, er is weer werk aan de winkel voor u. Ik doe het hier pratend en gaat U aan de slag op Uw manier." Het is een vorm van bidden. Maar het echte bidden (ik heb het idee dat mijn bidden niet echt genoeg is) dat doe ik eigenlijk zelden. Het prijzen van de Heer, Hem vertellen hoe groot Hij is, Hem de glorie geven die Hij verdient, ik doe het zelden. Ik merk ook dat ik kriegel word van zulke gebeden. De man die de cursus geeft begint altijd zijn gebed, met het vertellen hoe goed God is. Dat irriteert me, ik denk dan "Dat weet God nu toch wel?" Het komt me over als slijmen zoals je bij mensen slijmt als je iets nodig hebt. Hielenlikken.

En toch hoort het erbij. Ik doe het eigenlijk d.m.v de liedjes die er gezongen worden. Opwekkingsliederen vooral.

Wat mij ook opviel (een andere cursist heeft hetzelfde) dat ik bijna nooit voor mezelf bid. Ik vraag voor iedereen hulp, behalve voor mezelf. Ik zal nooit bidden of de Heer me beter wil maken. Ik heb dat 1 keer gedaan en toen pakte alles heel anders uit, dat ik Hem zelfs de rug heb toegekeerd, dus die vraag stel ik al niet eens meer. En toch, zo bleek uit de les, zou ik het Hem mogen vragen. Want God geneest. Maar ik ben daar te sceptisch in geworden denk ik. Ook het vragen, "Wilt U mij helpen de dag door te komen, want ik voel dat ik er geen kracht voor heb." stel ik God zelden. Die dag gaat toch wel om, hangend en wurgend, maar hij gaat vanzelf voorbij. Toen vroeg iemand of ze voor mij zou mogen bidden. De schrik sloeg om m’n hart. "Nee waarom?" Ik heb liever dat men voor belangrijkere dingen bidt dan voor mij. Ik kom er toch wel.

Misschien moet ik gaan leren bidden. Ik heb Jezus weer aangenomen in mijn leven, ik ken de kracht van de Heilige Geest en voel me veilig bij God. Alleen die belangrijke lijn, het gesprek tussen Hem en mij. Misschien hapert die wel, zit er toch iets van ongeloof of sceptici wat mijn gebed niet echt, of oprecht maakt naar Hem toe.

Ik vond het een mooie les en heb weer punten gevonden waar ik aan zou moeten werken. Mijn relatie met God herstellen, de gesprekslijn, door gebed, te verbeteren. Misschien moet ik gewoon proberen om eens iets voor mezelf te vragen. Zonder het egoïstisch te vinden dat ik het wel voor mij vraag en niet voor een ander. Maar dat het wel even zou duren, dat weet ik nu al. Op naar de volgende les. Ik ben benieuwd.

Evangeliseren 2.0: Hacken


Geplaatst op uur door Rommel | 2 reactie(s) | §
Evangeliseren 2.0: Hacken

Wij als gelovigen moeten met onze tijd meegaan. Stond je vroeger in het winkelcentrum liedjes te zingen en flyers uit te delen, ging je nog langs deur en deur om zo het geloof te verkondigen. Tegenwoordig is dat niet meer nodig! Nu heb je de digitale snelweg tot je beschikking om zo het geloof te verkondigen. Het achter de mensen aanlopen net zolang ze een flyer aannemen of de bekende voet tussen de deur is nu ingeruild voor het hacken van websites.

Op dit moment is er een christelijke hacker actief om het Woord te verspreiden! Niks stiekem de grens over gaan met een koffertje vol met Bijbels, gewoon vanuit z’n kamer 12 Chinese overheidssites bekladden met pro-christelijke leuzen! Catholics will never fall! Freedom for Christians! Tja, zo kan het ook, ik zie mogelijkheden voor de stichting Open Doors!

Leukste van dit alles is nog wel dat dit om een Nederlander gaat die dit voor elkaar krijgt. Misschien is die rustige computernerd die in je kerk zit toch meer een evangelist dan je altijd hebt gedacht.

Dromenland


Geplaatst op uur door Herfstvlinder | 1 reactie(s) | §
Dromenland

Blokfluitles. Met mijn hippe witte Yamaha-blokfluit (ik heb nooit een relatie kunnen ontdekken tussen blokfluiten en crossmotoren) in een door mijn moeder gebreid blokfluitjasje liep ik als 8- of 9-jarige elke maandagmiddag trouw van school naar het huis van de blokfluitjuf. Ik had een droom, diep in mijn hart; een droom om muzikant te worden.
Geartsje, mijn Friese en achteraf eindeloos geduldige muzieklerares verdroeg op onverklaarbare wijze elke week de kakofonie die haar vals en hoog piepende blokfluitpupillen produceerden; ze is één van de sleutelfiguren in mijn leven geworden zonder het te weten.
Jaren na de blokfluitlessen, die een soort noodzakelijk kwaad waren met als doel noten te leren lezen, gaf Geartsje me klassieke gitaarlessen en lonkte in haar huis, net als jaren ervoor tijdens de fluitconcerten, de piano verleidelijk naar mijn muzikale buikvlinders. Maar na een jaar gingen we verhuizen en was het afgelopen met mijn muzikale opvoeding; en niet in het minst onder invloed van mijn blokfluitjasbreiende moeder heb ik het talent in navolging van de ontrouwe slaaf uit het Nieuwe Testament in de grond begraven. Mijn droom was hersendood.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De gitaar verhuisde mee en zo heel af toe mocht hij in mijn slaapkamertje zijn hoes uit en droomde ik weg met de klassieke stukken, zó de muziekhemel in. Mocht ik in het openbaar niet spelen? Oh, jawel hoor. Als in mijn kerkelijke omgeving enig gitaarspelend meisje was ik op elke club, jeugdkamp en Bijbelstudie veroordeeld tot het begeleiden van de samenzang. Maar het talent, hoewel uit zijn coma ontwaakt, mocht slechts veilig belegd worden. Handel drijven zat er niet in.
Jaren later heb ik mijn droom opnieuw doodverklaard. De map met zelfgeschreven liedjes verdween in een doos op de zolder van onze eengezinswoning, die we vanwege de komst van mijn dochter hadden ingeruild tegen mijn eerste flat. Zeven weken na mijn moeder-worden stond ik nog met mijn band op een podium voor zo’n vierhonderd pubers, maar het leven slokte me op en de droom delfde opnieuw het onderspit.

Wat een triest verhaal, zul je misschien zeggen. Ja, dat is het. Maar is heb jij niet nét zo’n verhaal? Ik geloof dat we allemaal een droom hebben meegekregen; een bestemming op ons leven, dat precies past bij onze aangeboren talenten en interesses.
God is zo lief, weet je; hij gunt ons zo, nee, hij wíl zo graag dat we onze droom waarmaken! Hij is zelfs de Droomgever zelf!
Ik ben na die ontdekking en een ware openbaring van de Vader intussen weer volop aan het musiceren; en ik wil jou vandaag het volgende meegeven: laat niemand (jij en je twijfel inclusief) en niets je droom afnemen! Ga ervoor!

Xnoizz Flevo Festival 2012: Nu alvast bestellen!


Geplaatst op uur door Rommel | 0 reactie(s) | §
Xnoizz Flevo Festival 2012: Nu alvast bestellen!

Vandaag was het de dag voor Xnoizz Flevo Festival, met een heuse persconferentie die groots werd aangekondigd. De genoemde namenregen die zou komen kwam alleen in de buurt van de weersomstandigheden van vandaag.

Desalniettemin popelen velen om alvast een kaartje te bestellen, maar helaas is dit vanavond pas mogelijk... Maar waarom vanavond bestellen als het nu ook al kan. Ook al staat het nog niet op de Flevo Festival wij geven je al de link om een kaartje te bestellen! Hier kan je alvast een kaartje bestellen.